top of page

Karel IV. by letos slavil 700. narozeniny, napadlo vás, jak je oslavit?


Karel IV. a Praha k sobě neodmyslitelně patří. Karel se tu narodil a také tu zemřel a je zde pochován. Ačkoli do královské hrobky se zatím běžný návštěvník nepodívá, Karlovu osobnost mu připomenou četné památky, které naopak přehlédnout nemůže. Z nejznámějších jmenujme Karlův most, Katedrálu sv. Víta, klášter Na Slovanech, Karlovu univerzitu, Karlovo náměstí… Letos ale Praha žije přípravami na oslavy 700. Výročí panovníkova narození. Vystaveny budou vzácné korunovační klenoty, proběhne řada výstav. Pořadatelé slibují, že poznáme Karla nejenom jako římského císaře a krále, ale také jako muže se slabostí pro ženy zadané i nezadané, otce 11 manželských a několika nemanželských dětí, nudného vzdělance a občasného intrikána, milovníka uměn , sběratele ostatků svatých… Český národ zvolil Karla „Největším Čechem“, ačkoli byl po otci Lucemburk a po matce čtvrtinový Němec.

Co tedy, alespoň v Praze, budete moci zhlédnout? - Velké rytířské slavnosti 9. – 10. 7. 2016, Zahrady Pražského hradu - České sklo v době vlády Karla IV. – Toskánský palác, výstava + foukání skla u sklářské pece, rytí a broušení skla, foukání skleněných figurek, vinutí lampových perlí, malování vánočních ozdob 3.6. – 28.8.2016 - Dílo Karla IV. v běhu staletí 21. 2. 2016 – 12. 6. 2016, Valsdštejnský palác, Karel IV. jakožto člověk mnoha tváří (diplomat, král, císař, nábožensky zaměřený člověk, vztah ke Francii) - cyklus přednášek a vycházek Šifra otce vlasti – Novoměstská radnice, klášter Na Slovanech, Vyšehrad, Pražský hrad - České korunovační klenoty 15. 5. – 29. 5. 2016 Vladislavský sál Pražského hradu - Císař Karel IV. 1316-2016 15.05.2016 - 25.09.2016 Valdštejnská jízdárna – o tom, jaký Karel IV. skutečně byl - Žezlo a koruna: Karel IV. a české královské korunovace Císařská konírna, 15. 5.– 28. 9.16 -

Kromě zmíněných akcí budou probíhat i doprovodné akce, o nichž se s předstihem dozvíte na FB. Další akce budou probíhat i mimo Prahu i Českou republiku.

bottom of page